Izmaiņas grupu maksājumos sākot ar 1.septembri

31-07-2015

  Sakarā ar to,ka pēdējo gadu laikā, vairākkārt ir
  celtas kortu īrescenas un grupu treniņu
  maksa netika pielāgota kortu cenu izmaiņām, 
  ar 1.09.2015. grupu treniņu maksa tiks
  mainīta no 65 eiro uz 70 eiro. Šajā maksājumā
  ietilpst, astoņi obligātie treniņi, dažādi
  organizatoriskie darbi, kā arī regulāra
                                                               inventāra iegāde.

© 2014-2023 tenisaskola.lv