Sporta medicīniskās pārbaudes 2015

28-11-2015

Katru gadu katrai sporta organizācijai ir jāorganizē saviem sportistiem sporta medicīniskās pārbaudes,  kas atbilst šiem kritērijiem par sportistiem ar paaugstinātu fizisko slodzi:

- vismaz 3 treniņi nedēļā;

- apmeklē sporta sacensības jeb drīzumā ir plānots tās apmeklēt;

- apmeklē speciālos fiziskās sagatavotības treniņus papildus sporta treniņiem;

- vecums no 5 līdz 18 gadi

Pārējie bērni, kas apmeklē tenisa treniņus 2 reizes nedēļā interešu jeb pamata grupās sporta medicīniskās pārbaudes nav jāiet, bet vienreiz gadā jāiesniedz zīme no sava ģimenes ārsta, ka bērns ir vesels un var apmeklēt tenisa nodarbības. Šo zīmi par 2016.gadu vajag iesniegt līdz 31.janvārim pie Tenisa centra Ādaži administrācijas.

Ja kāds no vecākiem tomēr vēlas, lai viņa bērns iziet šīs sporta medicīniskās pārbaudes, kaut arī neatbilst kritērijiem par sportistiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, tad lūgums interesēties pie mani pa tel.nr.26017878 un mēģināsim ielikt bērnu sarakstos uz pārbaudēm tenisa centram nozīmētajos laikos.

Saraksti ar bērnu vārdiem un uzvārdiem, kurās dienās un laikos ir jāiziet sporta medicīniskās pārbaudes.

Kas ir nepieciešams zināt pirms iet uz pārbaudēm?

1.Sportistiem vecumā no 5 – 14 gadiem vēlams ierasties kopā ar vienu no vecākiem vai vecāku pilnvaroto personu.

2. Sportistiem jāņem līdzi:

  • personas apliecinošs dokuments,
  • visu iepriekš veikto izmeklējumu vai izrakstu no citām ārstniecības iestādēm kopijas,
  • vecāku parakstīta piekrišanas forma – „Profilaktisko medicīnisko pārbaužu sporta medicīnā informācijas un sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi piekrišanas lapa”, ja sportists apmeklē VSMC pirmo reizi;
  • mājās savāktu urīna paraugu analīzei. Trauciņus urīna parauga savākšanai var iegādāties aptiekā. Uz trauciņa norādīt sportista vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu;
  • īsās sporta bikses fizisko darba spēju noteikšanas testa PWC170 izpildei, sportistiem, kuru augums ir no 150cm.
  • sporta medicīniskās pārbaudes ir bezmaksas

 

Ja kādu iemeslu dēļ sporta organizācijas pierakstītie sportisti nevar ierasties uz medicīnisko pārbaudi noteiktajā laikā, sporta organizācijas pārstāvim (vadītājs, ārstniecības personai un/vai treneris), 3 darba dienas pirms noteiktā pārbaudes datuma.

Papildus informācija:

1.Nosacījumi profilaktiskajām pārbaudēm

2.Piekrišana profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm

© 2014-2023 tenisaskola.lv