Treniņu izmaksu izmaiņas no 1.septembra

01-08-2021

Informējam, ka diemžēl sakarā ar nodokļu reformām valstī, kas ieviestas no 2021.gada 1.jūlija, kas tiešā veidā skar treneru un administratīvā personāla algu kopējo izmaksu palielināšanos, mums nāksies mainīt kopējās treniņu izmaksas.

Sākot ar 1.septembri minimālā maksa par grupu treniņiem pamatgrupās, tiek noteikta 100 Eur mēnesī, maksai palielinoties vidēji par 1,25 Eur/h. Tas attiecas uz grupām, kurās nav mazāk par 6 bērniem grupā un kur treniņi notiek 2x nedēļā.

Pārējo grupu izmaksas ņemot vērā bērnu skaitu grupā un stundu skaitu nedēļā, kā arī ņemot vērā, ka bērnu grupu trenē 1 treneris uz 1 laukuma (arī mazais “Red” līmeņa laukums tiek uzskatīts kā 1 laukums) ir aplūkojamas zemāk tabulā:

Papildus nosacījumi:

  • Ja pamatgrupā, kura apmeklē treniņus 1h, 2x nedēļā, neplānoti izveidojas 5 cilvēki grupā (sezonai sākoties grupu pamet kāds dalībnieks /nevar sakomplektēt pilnu sastāvu (6) viena vecuma un viena līmeņa spēlētājus), tad maksa paliek 100Eur nevis 105Eur/mēnesī.
  • Ja pamatgrupa, kura apmeklē treniņus 1h, 2x nedēļā, sastāv no 7 dalībniekiem/uz 1 treneri un visi plānotie dalībnieki arī apmeklē treniņus, tad maksa būs 90 Eur/mēnēsī, bet sezonas pirmo mēnesi 100Eur. 
  • Ja pamatgrupas sastāvs vienas sezonas (vasaras sezona (jūn-aug) un ziemas sezona (sept-mai) laikā mainās, tad par iespējamo izmaksu maiņu lielākā daļā gadījumu nebūs iespējams savlaicīgi informēt, kā tikai nākamajā mēneša sākumā, kad tiek izrakstīts rēķins. Šada situācija veidojas tādēļ, ka Tenisa skola netiek savlaicīgi informēta no klientu puses vai arī to nav iespējams savlaicīgi prognozēt veselības sarežģījumu vai kādu citu iemeslu dēļ.
  • Turpmāk, ja sporta grupa tiks organizēta ar 3 bērniem grupā treniņu maksa tiks aprēķināta pēc faktiskā treniņu apmeklējuma, izmaksas dalot uz cilvēku skaitu. Augstāk minētajā tabulā ir aplūkojamas 3 bērnu sastāva grupu izmaksas, ja visu mēnesi bērni nāk pilnā sastāvā.

Nosacījumu atgādinājums un precizējums, kas jau ir spēkā:

  • Ja mēnesī būs noticis mazāks nodarbību skaits nekā minimālais treniņu skaits mēnesī, tad par katru nenotikušu treniņu maksa samazinās par 10Eur. Ja treniņu maksa mēnesī ir lielāka nekā 100Eur mēnesī, tad maksa par vienu nenotikušu treniņu samazinās proporcionāli 1 treniņa izmaksai konkrētajā mēnesī, noapaļojot summu līdz 1 Eur uz leju.
© 2014-2023 tenisaskola.lv