Valsts sporta medicīnas pārbaudes (dispancers) 2017

28-02-2017

Tenisa centram Ādaži ir jāiesniedz bērnu saraksts ar bērniem, kam ir jāapmeklē padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude. Padziļinātā pārbaude ir nepieciešami tiem bērniem, kam ir paaugstināta fiziskā slodze attiecīgajā sporta veidā.

Pagājušā 2016.gadā ir veiktas MK noteikumos izmaiņas saistībā ar medicīniskajām pārbaudēm:

1) Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi tagad ir pieejami no 10 -17 gadiem. Ja pārbaužu dienā nav pilni 10 gadi, tad par pārbaudēm ir jāmaksā (6-7gadi- ~24Eur, 8-9gadi - ~32Eur)

2) Katrs vecāks tagad pats piesaka vizīti uz pārbaudēm

3) Asins un urīna analīzes ir jāveic ārpus sporta medicīnas centra vispirms saņemot sportista identifikācijas kodu un pārbaužu dienā jānāk ar gataviem rezultātiem.

Pārbaužu rezultātus lūdzu iesniegt līdz 1.maijam pie TC Ādaži administrācijas!

SARAKSTS ar bērniem, kas tiek nosūtīti uz pārbaudēm! (Sarakstos ir arī bērni, kas nav sasnieguši 10 gadus, bet tā kā viņiem ir paaugstināta treniņu slodze, tādēļ esam iekļāvuši sarakstā)

 

Lūdzu lasīt zemāk norādīto informāciju par pārbaudes kārtību un dokumentiem, kas jāsagatavo pirms pārbaudes dienas!

 

1.Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaudē ietilpst:

 • antropometriskie mērījumi,
 • fiziskās sagatavotības noteikšana pēc EUROFIT metodes,
 • fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrammas 12 novadījumu pierakstu pirms un pēc slodzes,
 • pilna asins aina bez EGĀ un urīna analīze;
 • sporta ārsta konsultācija;

2.PIERAKSTĪŠANĀS UZ PAKALPOJUMIEM, t.sk. uz padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi Pierakstīšanās uz pakalpojumu notiek Centra Klientu apkalpošanas nodaļā (reģistratūrā) individuāli sportistam, sportista vecākam:

 • zvanot pa tālruni 67226002, 27839556 vai
 • elektroniski e-pierakstu sistēmā Piearsta.lv, vai
 • klātienē Raiņa bulvārī 27, Rīgā, 106.kabinetā.

Pieraksts uz pakalpojumiem tiek veikts kārtējā mēneša un nākamā mēneša ietvaros!

Ja nevarat ierasties uz pieteikto pakalpojumu, lūgums informēt Klientu apkalpošanas nodaļu (reģistratūru)!

3.NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 1. Dokumentārs pierādījums, ka ir sportists vai bērns ar paaugstinātu fizisko slodzi:
  • sporta izglītības iestādes, sporta kluba vai sporta federācijas noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas centru. Lasīt ŠEIT un sportistu saraksts – jautāt reģistratūrā;
  • izziņa no sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija vadītāja gadījumos, ja līgums ir, bet sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija nav iesniegusi sportistus sarakstus, kā arī, ja sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija nav noslēgusi līgumu. Izziņas formu atradīsiet ŠEIT;
 2. Personu apliecinoši dokumenti – pase vai personas apliecība;
 3. Bērna likumiskam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses;
 4. Ja tiek veikta padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude, papildu:
  • pie pirmreizējas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes parakstīta veidlapa “Profilaktisko medicīnisko pārbaužu sporta medicīnā informācijas un sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi piekrišanas lapa” Veidlapas formu atradīsiet ŠEIT;
  • aizpildīta un parakstīta anamnēzes anketas veidlapa (ja anamnēzes anketa tiek aizpildīta pirmo reizi, jāatbild uz visiem anketas jautājumiem). Anketu atradīsiet ŠEIT;
  • visu iepriekš veikto izmeklējumu, t.sk. asins analīzes bez EGĀ un urīna analīzes rezultātu, vai izrakstu no citām ārstniecības iestādēm kopijas.

4.ANALĪŽU (asins analīze bez EGĀ un urīna analīze) NODROŠINĀŠANA UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Centrs 2017.gadā asins analīzi bez EGĀ un urīna analīzi sportistiem nodrošina ārpakalpojumā (tikai vienu reizi gadā pirms plānotās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes), ko veic akreditēta medicīnas laboratorija SIA “Centrālā laboratorija”. SIA “Centrālā laboratorija” filiāles un to darba laikus visā Latvijā atradīsi ŠEIT.

1. Klātienē vai telefoniski, pierakstoties uz pakalpojumu “Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude”, klientu un pacientu reģistrators sportistu vienlaikus piereģistrēs SIA “Centrālā laboratorija” un nosauks sportista identifikācijas numuru. Šo identifikācijas numuru sportistam būs jāuzrāda/jānosauc SIA “Centrālā laboratorija” ārstniecības personai pie analīžu nodošanas.
2. Ja pieraksts veikts elektroniski e-pierakstu sistēmā Piearsta.lv, klientu un pacientu reģistrators ar Jums sazināsies, lai paziņotu piešķirto identifikācijas numuru analīžu veikšanai SIA “Centrālā laboratorija”.
3. Stobriņus urīna parauga savākšanai bez maksas var saņemt sev tuvākajā SIA “Centrālā laboratorija” filiālē. Uz stobriņa kā nosūtītāju jāuzraksta vārdu, uzvārdu un personas koda pirmo daļu.
4. Instrukcija pareizai urīna parauga savākšanai atradīsi ŠEIT.

 

© 2014-2023 tenisaskola.lv